מפגש 179: הרב זאב סולטנוביץ’ – יצירה פיוטית בימי הביניים באשכנז ובספרד

by Rony Akrich