מפגש 217: מר אליהו יוסיאן – ראש בראש: שיעה מול סונה | הקרע בין שני זרמים אלה

by Rony Akrich

ההרצאה תסביר את הקרע ההיסטורי בין שני זרמים אלה ותנתח את ההבדלים ההלכתיים- תרבותיים שביניהם.
אליהו יוסיאן, עלה ארצה מאירן בשנת 2003, בהיותו בן 23 בה למד הנדסה אזרחית. שירת ביחידת 8200 וזכה בפרס ביטחון ישראל. היום הוא חבר בביטחוניסטים ועמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי ואסטראטגיה ציונית.

Related Videos