מפגש 22: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | שלוות התבונה ההלכתית

by Rony Akrich