מפגש 89: הרב זאב סולטנוביץ’ – צמיחה ציבורית בעידן המשבר בהגותו של הראי »ה קוק (חלק 2)

by Rony Akrich

יש בידינו סם חיים בעד כל העולם במובן הלאומי. זה הענין שהוא כלל מוסכם בתולדה, שאומה מוכרחת למות, ולעבור מן העולם, שהרי כל העמים העתיקים כמעט שעברו ובטלו מן העולם, ואם יש איזה עם קיים מימי קדומים לא עברו עליו סבות של פיזורים, גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. אבל להיות עם חי ופועל, ואיתן במדה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים, זה לא נראה בעולם חוץ מישראל, ע »י שם ד’ הקשור בהם וסם החיים של תורת חיים שבתוכם, וסם חיים זה עתיד לצאת מאתנו על כל העולם, וישמחו וירננו לאומים כי ,שפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלה. (רב קוק – למהלך האידיאות)

Related Videos